KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA TEHDYSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ / SUOMENSELÄN 4H-YHDISTYS, KANNONKOSKIPÄIVÄ

 

Kuulutuksen julkaisupäivä 
25.6.2024 

Päätöksen tiedoksisaantipäivä 
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 2.7.2024.

Asia 
Vs. ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa Kannonkoskipäivää 29.6.2024. 

Päätöksen nähtävillä pito 
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.6.–1.8.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta julkaistaan Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku 
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa 
Vs. ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806 
sähköposti: saara.lind [at] viitasaari.fi