KYMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA


Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022–2027 on pidettävä kunnan ilmoitustaululla 21.12.2021–27.1.2022 välisen ajan.
Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue). Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien
hyväksymisestä liitteineen (muistio ja valitusosoitus)
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille
2022–2027 sekä suunnitelmaan sisältyvä ympäristöselostus

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021