POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMINEN, MAJAJÄRVENKANGAS


Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Saarijärven alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Tässä yhteydessä on luokiteltu uudestaan pohjoisosaltaan Kannonkoskella sijaitseva Majajärvenkankaan pohjavesialue. Myös pohjavesialueiden rajauksia on tarkistettu, jos alueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

Pohjavesialueet rajataan geologisina kokonaisuuksina saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Ne luokitellaan vedenhankintakäyttöön soveltuvuutensa ja suojelutarpeensa perusteella luokkiin 1, 2, 1E, 2E tai E. 1-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka ovat vedenhankintaa varten tärkeitä eli vettä käytetään tai on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan tai talousvetenä yli 10 m3/d tai yli 50 henkilön tarpeisiin. 2-luokkaan kuuluvat pohjavesialueet, jotka soveltuvat yhdyskuntien vedenhankintaan antoisuutensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Uusi pohjavesialueluokka on E, jolla esiintyy yksi tai useampi muun lainsäädännön nojalla suojeltu, suoraan pohjavedestä riippuvainen merkittävä ekosysteemi. Myös 1- ja 2-luokan pohjavesialueilla voi esiintyä tällaisia, jolloin pohjavesialueen luokaksi merkitään 1E tai 2E.

Tämä kuulutus on nähtävillä 1.11.2019 – 30.11.2019 Kannonkosken kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Järvitie 1, 43300 Kannonkoski. Aikataulu noudattaa
pääsijaintikunnan eli Saarijärven pohjavesialueiden kuulutusaikataulua. Kuulutus ja siihen liittyvät muut asiakirjat (liitteet) ovat nähtävillä sähköisesti verkko-osoitteessa http://www.ymparisto.fi/ > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > (valitse) Keski-Suomen ELYKeskus

Mahdolliset mielipiteet ja lisätiedot pohjavesialueiden luokitusmuutoksiin liittyen pyydetään toimittamaan viimeistään 2.12.2019 klo 16:15 mennessä Keski-Suomen ELY-keskuksen
kirjaamoon osoitteeseen Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250, 40100 JYVÄSKYLÄ tai sähköpostitse kirjaamo.keski-suomi [at] ely-keskus.fi. Viitteeksi mielipiteeseen pyydetään lisäämään diaarinumero KESELY/91/2019. Kuulemiskierroksen jälkeen ELY-keskus päivittää tiedot ympäristöhallinnon POVET-pohjavesitietojärjestelmään, minkä jälkeen muutokset astuvat voimaan.

Lisätietoja asiasta antavat:
Suunnittelija Okko Kiiski okko.kiiski [at] ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4003
Hydrogeologi Kari Illmer kari.illmer [at] ely-keskus.fi tai puh. 029 502 4746