TIEDOKSI ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN, EHDOTUKSET KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN, KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN-SELKÄMEREN SEKÄ OULUJOEN-IIJOEN VESIENHOITOALUEIDEN VESIENHOITOSUUNNITELMIKSI VUOSILLE 2022–2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

Valmisteluasiakirjat
Vesienhoitoalueiden valmisteluasiakirjat ja niiden tausta-asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä 2.11.2020–14.5.2021 välisen ajan verkkosivulla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > vesienhoito.

Vesienhoitoalueet eivät määräydy hallinnollisten vaan vesistöjen rajojen mukaan. Keski-Suomen kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoito-alueisiin. Pieni osa Pihtiputaan kunnasta kuuluu myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen (liite 1).

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus tutustua ja esittää mielipiteensä kuultavana olevista vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista, niiden tausta-asiakirjoista sekä ympäristöselostuksesta 14.5.2021 klo 16 mennessä. Yllä mainitulla verkkosivulla on ohjeet mielipiteen esittämiseksi.

Vesienhoitoalueesta riippuen palaute toimitetaan joko Uudenmaan ELY- keskuksen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon seuraavasti:

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 HELSINKI.

Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren-vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa (at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 SEINÄJOKI.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue: Sähköpostiosoite on kirjaamo.pohjois-pohjanmaa (at)ely-keskus.fi ja postitusosoite Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 OULU.

Tämä julkinen kuulutus on julkaistu 2.11.2020 ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta.

Lisätiedot
Lisätietoja kuulemiseen liittyen antavat Keski-Suomen ELY-keskuksessa yli-insinööri Ansa Selänne, suunnittelija Kimmo-Olkio sekä hydrogeologi Kari Illmer. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi. Vaihteen puhelinnumero on: 0295 024 500.

Jyväskylässä 2. päivänä marraskuuta 2020

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Liite 1. Keski-Suomen kunnat ja vesienhoitoalueet mihin ne kuuluvat

Kunta                       Kymijoen -Suomenlahden     Kokemäenjoen –Saaristomeren –     Oulujoen - Iijoen
                                  vesienhoitoalue                      Selkämeren vesienhoitoalue               vesienhoitoalue
Hankasalmi                            X
Joutsa                                      X
Jyväskylä                                 X
Jämsä                                     X                                                   X
Kannonkoski                         X
Karstula                                  X                                                   X
Keuruu                                    X                                                   X
Kinnula                                    X                                                   X
Kivijärvi                                    X                                                   X
Konnevesi                               X
Kuhmoinen                            X                                                   X
Kyyjärvi                                   X                                                    X
Laukaa                                    X
Luhanka                                  X
Multia                                      X                                                    X
Muurame                               X
Petäjävesi                              X                                                    X
Pihtipudas                             X                                                                                                               X
Saarijärvi                                X                                                    X
Toivakka                                 X
Uurainen                                X
Viitasaari                                X
Äänekoski                              X