VUODEN 2022 ALUEVAALIT

Vaalipäivä
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 12. – 18.1.2022. Ennakkoäänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski, joka on avoinna:

ke – pe          12. – 14.1.2022                  klo   9.00 – 17.00
la – su           15. – 16.1.2022                  klo 10.00 – 13.00
ma – ti           17. – 18.1.2022                  klo   9.00 – 17.00

Ennakkoäänestys laitoksessa järjestetään Mäntykodin hoivaosastolla. Tästä julkaistaan ko. paikassa erillinen kuulutus.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16. Ilmoituksen voi tehdä kirjallisesti Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunnalle, os. Järvitie 1, 43300 Kannonkoski tai puhelimitse 044 459 6122. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita saa kunnantalolta.

Henkilöllisyyden todistaminen
Ennakkoäänestykseen ja vaalipäivän äänestykseen osallistuvan on esitettävä todistus henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kannonkoskella 30.11.2021

Kannonkosken kunnan keskusvaalilautakunta