YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ILMOITUSPÄÄTÖS


Ympäristölautakunta on tehnyt 26.11.2019 seuraavan ilmoituspäätöksen:

§ 75

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Anna Jäsbergin tekemän ympäristösuojelulain 115 a §:n mukaisen eläinsuojaa koskevan ilmoituksen, koskien eläinsuojatoiminnan muutosta Kannonkosken kunnan Pudasjärven kylässä, tilalla Vanha-Raatikkala 216-403-2-1082.

Päätöksen antopäivä on 31.12.2019. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä aj. 16.12.2019 – 30.1.2020 Kannonkosken kunnanvirastossa ja Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla.

Muutosta päätöksiin saa hakea valittamalla kirjallisesti Vaasan hallinto-oikeuteen (osoite: PL 204, 65101 Vaasa). Valitusoikeus lupapäätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallituksella ja viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy 30.1.2020.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta