YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN KOKOUS

Ympäristölautakunnan kokous pidetään tiistaina 28.6.2022 alkaen klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla. Kokouksessa on käsiteltävänä ainoastaan ympäristönsuojelua ja rakennusvalvontaa koskevia asioita. Ympäristönsuojelussa ja rakennusvalvonnassa mukana olevat sopijakunnat ovat Kannonkoski, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas ja Viitasaari.

Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä 4.7.2022 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla ja netissä Viitasaaren kaupungin kotisivuilla www.viitasaari.fi. Kaupungintalon sulkuaikana pöytäkirja on nähtävillä Viitasaaren kaupungin kirjastossa.

Pöytäkirja on tarvittaessa tulostettavissa Kannonkosken, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kunnanvirastoissa (kunnan-virastojen sulkuaikana ko. kuntien kirjastoissa).

Ympäristölautakunta