Yleistä nuorisotoimesta

Nuorisotoimen tehtävänä on vastata, organisoida ja ohjata lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä poikkihallinnollisesti kunnan eri toimialojen kanssa, mutta myös järjestökentän, yritysten ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. 

Nuorisolaki asettaa nuorisotoimelle peruskehykset siihen, mitä tehtäviä nuorisotyössä on. Laissa mainitaan mm. harrastustoimintamahdollisuudet, nuorten osallistavuuden lisääminen, kansainvälisyyskasvatus ja ympäristökasvatus. Sivistystoimen johtosäännössä on määrätty lisätehtäviä mm. lapsipoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen. Kannonkosken kunnanvaltuusto määrittää vuosittain sekä määrälliset että laadulliset toiminnan tavoitteet, joiden toteutumista tarkastuslautakunta valtuuston työrukkasena valvoo.

1. Tilatyö

Nuorisotalo eli Nuokkari sijaitsee osoitteessa Koulutie 10, urheilukentän vieressä. Nuokkari on avoinna pääsääntöisesti koulun lukuvuoden mukaisesti tiistaisin klo 15-18. Nuokkarin avoimet illat on kohdennettu 6-9-luokkalaisille nuorille. Toiminnan pääjärjestäjä on kunnan Nuorisotoimi. Muita yhteistyökumppaneita ovat Suomenselän 4H-yhdistys, seurakunta ja etsivä nuorisotyö.

Noin 10 kertaa lukuvuoden aikana, tiistaisin klo 17.30-20 järjestetään Crazy Action -ilta Piispalassa. Kohderyhmänä ovat 6. luokkalaiset ja sitä vanhemmat nuoret. Illat tarjoavat nuorille liikunnallisia mahdollisuuksia, mutta myös kohtaamisia nuorten kanssa yli kuntarajojen. Toiminta on nuorille maksutonta. Tavoitteena on vähentää syrjäytymisen riskiä ja edistää nuorten hyvinvointia ja terveellisiä elämäntapoja liikunnan ja yhteisöllisyyden kautta. Illoissa nuoret pääsevät tapaamaan myös nuorisoalan ammattilaisia. Toimintaa rahoittaa Aluehallintovirasto. Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kunnilla on hankkeessa omavastuuosuus. Hanketta hallinnoi Suomenselän 4H-yhdistys. Crazy Action -iltojen järjestäjinä Kannonkosken nuorisotoimi, Kivijärven vapaa-aikatoimi, Kyyjärven kunta, Suomenselän 4H-yhdistys sekä Karstula-Kyyjärven 4H-yhdistys ry.

Nuorisotoimi ostaa Suomenselän 4H-yhdistykseltä ns. klubi-toimintaa yhteensä 16 kertaa vuodessa. Kohderyhmänä 9. luokkalaiset ja sitä vanhemmat nuoret. Korona pandemia syistä osa talven 21-22 klubi-illoista siirtyy keväälle ja kesälle 2022. Klubin ovet ovat keväällä ja kesällä auki perjantaisin klo 18-23 erikseen ilmoitettuina päivinä. Syksyllä 2022 klubi on jälleen auki normaalin aikataulun mukaisesti perjantaisin noin kahden viikon välein.

Myös Saarijärven seurakunta järjestää silloin tällöin nuorisotoimintaa Nuokkarin tiloissa.

2. Kerhot, työpajat, pienryhmät ja nuorten omatoimiryhmät

Kunnan nuorisotoimi, Kannonkosken koulu ja järjestöt järjestävät kerhoja kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Kerhot toimivat pääasiassa Nuokkarin kerhotiloissa, koulukampuksella ja / tai Piispalassa. Harrastustoiminnasta tiedotetaan kuntatiedote Kannonkoskisessa, Kannonkosken kunnan kotisivuilla www.kannonkoski.fi sekä nuorisotoimen Facebook-sivuilla. Luodaan yhteinen harrastekalenteri. Harrastustoiminnot löytyvät myös Harrastuspassi-sivustolta.

Suurin osa kerhotoiminnoista toteutetaan Alueviraston myöntämän Harrastamisen Suomen Malli -avustuksen tuella. Koordinaattorina toimii nuorisovastaava Tarja Alainen ja hanketta hallinnoi nuorisotoimi. AVI tukee myös paikallista harrastustoimintaa toisen hankkeen kautta, jota hallinnoi Suomenselän 4H-yhdistys ry. 

Seurakunnan lasten ja nuorten toiminnasta saat lisätietoja kappeliseurakunnasta.

Vuosittain järjestetään pääsiäis- ja joulutyöpajat, sekä yksittäisiä työpajoja lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Keväällä 2022 tulossa Yksisarvis-työpaja Kannonkosken koululla torstaina 5.5.2022 klo 13-15. Kohderyhmänä alakoululaiset. 

Nuorten omatoimiryhmät toimivat tietyn nuoria kiinnostavan teeman ympärillä. Nuorisovastaavan rooli on mahdollistaa nuorten toimintaa ja toimia tarpeen mukaan nuorten tukena. Tällä hetkellä toimivia ryhmiä ovat AIRSOFT ja Osallisuusryhmä PRO. 

3. Tapahtumat, retket ja leirit

Tapahtumatoimintaa järjestetään yhteistyössä eri järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa sekä tietysti nuorten itsensä toteuttamana. Vuosittain toteutuvia tapahtumia ovat Vappu- ja Halloween-tapahtumat. Tapahtumat toteutetaan pääsääntöisesti Nuokkarilla ja järjestelyissä on mukana Lasten Parlamentti ja / tai Nuorisovaltuusto. Lisäksi järjestetään tapahtumia lasten / nuorten toiveiden pohjalta ja resurssien mukaan.

Monet tapahtumista toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä. Keväällä 2022 tulossa seuraavat tapahtumat yhteistyössä koulun ym. yhteistyökumppaneiden kanssa: School Breaks -konsertit päiväkodille, alakoululle ja yläkoululle ke 27.4. / Crazy Art - tapahtuma yläkoululaisille pe 29.4. / Taidetestaajat -retki Jyväskylän sinfonian konserttiin pe 6.5. / 4 KAVERUSTA -teemapäivä 3.-5. luokkalaisille ti 10.5. (ravinto, liikunta, lepo, ystävät) / 6. luokkalaisten Yrityskylä-vierailu Jyväskylään ke 18.5. / 5.-6. luokkalaisten Kivikauden kylä -vierailu Saarijärvelle ma 23.5. / Perintökasvatuspäivä Nuottalan talonpoikaismuseolla 3.-4. luokkalaisille ke 25.5. / Unelmien Liikuntapäivä ma 30.5. / Turvallisuuspäivä ke 1.6.

Nuorisotoimen leiri-ja päiväleiritoimintaa järjestetään alkukesästä sekä syys- ja talvilomaviikoilla. Keväällä 2022 toteutuivat Lumileiri Piispalassa sekä Nuorisovaltuustolaisille kohdennettu Vaikuttajaleiri Marttisten Nuorisokeskuksessa Virroilla. Retkitoimintaa järjestetään toiveiden ja resurssien mukaan. 

4. Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkiset palvelut. Kannonkosken kunta ostaa 1.8.2019 alkaen etsivän nuorisotyön palvelut Karstulan kunnalta. Etsivä nuorisotyö osallistuu myös ennaltaehkäisevään toimintaan tapahtumien kautta yhteistyössä nuorisotoimen ja Suomenselän 4H-yhdistyksen kanssa.

5. Digitaalinen nuorisotyö, pelikasvatus sekä nuorten koulutukset

Digitaalinen nuorisotyö (Discord) käynnistettiin Korona pandemian aikana. Syksyllä 2022 on alkamassa myös peliryhmät verkossa.

Nuorten työelämään sijoittumista tukevia koulutuksia järjestää pääsääntöisesti Suomenselän 4H-yhdistys ry. Ajokortti työelämään -koulutus järjestetään vuosittain 9. luokkalaisille integroituna oppitunneille. Kannonkosken kunta tukee 4H-toimintaa avustuksen muodossa. Muita koulutuksia järjestetään toiveiden ja tarpeiden mukaan.

6. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, ehkäisevä päihdetyö

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden keskus on Kannonkosken koululla nuorisotoimen toimiston yhteydessä. Nuorisovastaava jalkautuu myös luokkiin kertomaan ajankohtaisista nuorten asioista. Tiedotuskanavana toimivat myös wilma-järjestelmä, nuorisotoimen Facebook-sivu ja Watsapp-ryhmät.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaa järjestää nuorisovastaavaTarja Alainen. Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan erillisissä teemapäivissä, mutta erityisesti integroiden teemaa koulunuorisotyöhön ja nuorten vapaa-ajantoimintaan. Ehkäisevä päihdetyö näkyy nuorten palveluissa jatkuvana tavoitteellisena palveluketjuna, ei irrallisina saarekkeina. Olennaista on tiedolla johtaminen, joka edellyttää työntekijöiden säännöllistä ja jatkuvaa asiaan perehtymistä. Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma rakennetaan vuoden 2022 aikana. 

7. Kansainvälinen nuorisotyö

Kansainvälinen nuorisotyö on ollut tauolla Korona pandemian aikana. Aiemmin on toteutettu yhteistyössä 4H:n kanssa leirit Viroon ja Norjaan, sekä ryhmävaihto Ranskaan. Uutta ryhmävaihtoa suunnitellaan vuodelle 2023, mikäli pandemia tilanne tämän mahdollistaa.

8. Kohdennettu / erityisnuorisotyö ja jalkautuva nuorisotyö

Kohdennettua ja erityisnuorisotyötä tekee mm. etsivä nuorisotyöntekijä. Jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään kesäisin torilla ja lähiympäristössä klubi-iltojen yhteydessä. Yhteisöllisen nuorisotyön lisäksi toteutetaan yksilöohjausta ja pienryhmätoimintaa tarpeen ja resurssien mukaan. Nuorisovastaava toteuttaa myös yksilötyötä / tieto- ja neuvontatyötä tarvittaessa puhelimitse. Nuorten kesätreffejä järjestetään piknik-teemalla muutaman kerran kesässä.

9. Koulunuorisotyö

Koulunuorisotyö linkittyy sekä peruskouluun, että nivelvaiheeseen peruskoulun ja toisen asteen välille. Koulunuorisotyön tavoitteena on jakaa tietoa ja edistää lasten / nuorten hyvinvointia. Hyvinvoinnin edistäminen sisältää pääsääntöisesti yhteisöllisiä teemapäiviä, retkiä sekä välituntitoimintaa. 

10. Nuorten osallisuustoiminta ja yhteiskunnallinen nuorisotyö

Kannonkoskella toimii 3 nuorten vaikuttajakanavaa: Lasten Parlamentti, Nuorisovaltuusto ja Oppilaskunta. Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii nuorisovastaava Tarja Alainen. Oppilaskuntaa ohjaa siihen nimetty koulun opettaja. Osallisuustoimintaa ja yhteiskunnallista nuorisotyötä toteutetaan myös Osallisuusryhmä Pro:n kautta, joka on nuorten omatoiminen ryhmä. 


 

 

 

Nuorisotoimisto

Kannonkosken koulu
Opintie 2

avoinna arkisin pääsääntöisesti aamupäivällä

 

Hyvä tietää

Nuorisolaki