Kannonkosken tapahtumakyselyn tuloksia

Syksyllä 2019 toteutettiin kysely, jolla selvitettiin näkemyksiä ja toiveita Kannonkosken tapahtumista. Alla kyselyn yhteenvetoa. Kiitos kaikille vastaajille!

Kyselyyn vastasi yhteensä 72 henkilöä, naisia kaksi kolmannesta ja miehiä yksi kolmannes. Iältään enemmistö (85 %) vastaajista oli tasaisesti 35-74-vuotiaita. Kaksi kolmesta edusti kuntalaisia, mutta mielipiteitä saatiin myös mökkiläisiltä ja ulkopaikkakuntalaisilta.

Kyselyssä selvitettiin tarkemmin viime kesän tapahtumista Kannonkoski Weekendiä ja Kannonkoskipäivää. Weekendiin vastaajista osallistui kolmannes ja Kannonkoskipäivään kaksi kolmesta. Kannonkoskipäivää pidettiin jonkin verran onnistuneempana kuin Weekendiä.

Weekendin vahvuus oli runsas ja monipuolinen tarjonta, jossa oli otettu huomioon eri kohderyhmät. Kehityskohteista tulivat esille tiedottaminen, ajankohta varsinaisen lomasesongin ulkopuolella sekä liian pitkäksi koettu kolmen päivän kesto.

Kannonkoskipäivän vahvuuksia olivat sosiaalisuus, kohtaamiset ystävien ja tuttujen kanssa sekä yhteisöllisyys, mikä vahvistaa kotikuntamme yhteishenkeä. Tunnelma torilla koettiin iloiseksi ja leppoisaksi. Ajankohtaa pidettiin onnistuneena. Tarjontaan osa oli tyytyväinen, mutta osa toivoi monipuolisempaa ohjelmaa, lisää musiikkia sekä enemmän torimyyjiä ja ruokaa. Päivään oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä - sillä on selkeä imago ja pitkät perinteet. Pientä uudistamista kuitenkin kaivattiin.

Kyselyyn vastanneet olivat osallistuneet monipuolisesti myös muihin tapahtumiin ja palaute niistä oli positiivista. Vastaajat tuottivatkin paljon ideoita tulevalle toiminnalle, mikä kertoo heidän kiinnostuksestaan olla mukana kehittämässä kunnan tapahtumia. Liikuntaan liittyviä ehdotuksia esitettiin eniten, toivottiin luontoliikuntaa, vaeltamista, retkiä, Piispalan tarjonnan hyödyntämistä, kesäjumppaa, juoksutapahtumia ja urheilukilpailuja. Kulttuuritoiveista esille tulivat mm. kesäteatteri, kotiseuturetket sekä elokuvat. Musiikkitarjontaa toivottiin kohdistettavan kaikenikäisille, vauvasta vaariin.

Tilaisuuksista ja tapahtumista on tärkeää tiedottaa useassa kanavassa: Kannonkoski Rules  -ryhmä, Kannonkoskinen, kunnan sivut, ilmoitustaulut, esitteet ja ”pöhinä” eli aina kun tavataan ihmisiä, niin kerrotaan, mitä kunnassa tapahtuu.

Vastaajat ovat myös valmiita osallistumaan ja tekemään talkootöitä, jotta niin asukkaat kuin vieraatkin voivat nauttia ja saada ikimuistoisia kokemuksia ja elämyksiä kuntamme tapahtumatarjonnasta. Eri tahojen yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä päästäänkin parhaaseen tulokseen.

Vielä kerran lämpimät kiitokset kaikille vastanneille, teiltä saatiin arvokasta palautetta tulevien tapahtumien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Meitä kaikkia tarvitaan. Tehdään jälleen yhdessä mahtava Kannonkosken tapahtumakesä. Kesän 2020 tapahtumia suunnitellaan Kannonkosken koululla to 13.2. klo 18. Tervetuloa mukaan!

Kyselyn toteutti Kannonkosken kunta Riitta Siikarannan hienolla asiantuntijatuella!