Muut toimielimet

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on mm.

  • edistää vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa kunnassa

  • edistää ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa

  • seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan tuottamien, erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä

  • edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon

  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia koskevissa asioissa

Kannonkosken vanhusneuvostoon kuuluu neljä edustajaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöistä, yksi edustaja seurakunnasta sekä viisi edustajaa kunnan eri hallintokunnista. Kannonkosken vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2003.

Kannonkosken vanhusneuvosto v. 2019 - 2021

Maija Hintikka/Eläkkeensaajat
Kirsi Vesterinen/Eläkeliitto
Eero Ruuska/Sotaveteraanit
Erkki Muhonen/Sotainvalidien veljesliitto
Mirja Salo/Seurakunta
Anu Poikonen/kunnan edustaja
Jaana Hänninen/kunnan edustaja
Mikko Urpilainen/kunnan edustaja
Teemu Marttinen/kunnan edustaja
Merja Villman/kunnan edustaja, sihteeri

Laura Kuusela/Saarikka