Muut toimielimet

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on mm.

  • edistää vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen ja viranomaisten yhteistoimintaa kunnassa
  • edistää ikäihmisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
  • seurata ikäihmisten näkökulmasta kunnan tuottamien, erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä
  • edistää ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista päätöksentekoon
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia koskevissa asioissa

Kannonkosken vanhusneuvostoon kuuluu neljä edustajaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöistä, yksi edustaja seurakunnasta sekä viisi edustajaa kunnan eri hallintokunnista. Kannonkosken vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2003.

Kannonkosken vanhusneuvosto v. 2021 - 2023

Hintikka Maija, pj./Eläkkeensaajat
Siikaranta Riitta/Eläkeliitto
Muhonen Erkki/Sotainvalidien veljesliitto
Ruuska Eero/Sotaveteraanit
Salo Mirja/Seurakunta
Hartikainen Kirsi/kunnan edustaja
Poikonen Anu/kunnan edustaja
Sorri Juhani/kunnan edustaja
Kunnaninsinööri/kunnan edustaja
Alainen Tarja /kunnan edustaja, sihteeri
Manninen Sirpa/Saarikka