Elinkeinotoiminta

neuvontaa neuvontapisteellä.

Elinkeinotoimi palvelee

  • Yrityksen perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen ml. kansainvälistyminen
  • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja starttirahan hakeminen
  • Rahoitusneuvonta ja toimitilojen etsintä
  • Investointitukineuvonta
  • Henkilöstön rekrytointi ja koulutusasiat - mm. yhteistyössä alueella olevien oppilaitosten ja hankkeiden kanssa. Katso tarkempi kuvaus menillään olevista hankkeista alta.
  • Tuotekehitys ja IPR-asiat
  • Yritys-Suomen ja ELY:n yritysten kehittämispalveluiden (analyysi, konsultointi ja koulutus) käytön neuvonta

Tällä hetkellä seudulla meneillään olevat hankkeet, joissa Kannonkosken kunta on mukana on listattu alle. Hanketta klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen kotisivuihin, mikäli hankkeella on sellaiset olemassa. Kannattaa myös seurata hankkeita sosiaalisissa medioissa, sillä yhä useammalla hankkeella on nykyään myös aktiiviset Facebook-sivut, jota kautta jaetaan mm. tapahtumakutsuja eri hankkeiden järjestämiin koulutustapahtumiin.

EKKO 1 – Invest in Staff (IVS) -hanke
Invest in Staff on Saarijärven-Viitasaaren seudun EKKO-hankekokonaisuuden ensimmäinen osakokonaisuus, jossa perehdytään yritysten henkilöstöön ja työympäristöön. Hanketta hallinnoi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2021. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärvi-Viitasaari seudun kunnat ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Yhteyshenkilö: Elina Mäkinen, elina.makinen(at)poke.fi, 040 714 4505

EKKO 2 – Move & Work – Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen – hanke
Tavoitteena on kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kunnat. Yhteyshenkilö: Kari Jarvansalo, kari.jarvansalo [at] witas.fi (kari.jarvansalo(at)witas.fi), 044 351 5499

EKKO 3 – Invest in & Do Business – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Viitasaaren ja Kivijärven kunnat. Yhteyshenkilö: Jenni Leppilahti, jenni.leppilahti(at)karstulanseutu.fi, 050 381 5917

Yhteystiedot

Elinkeino- ja yrityspalvelut:

Kehittämisyhtiö Witas Oy
www.witas.fi
info(at)witas.fi
014 577 6200 / vaihde
ajalla 23.4. - 31.8.2021

 

Hyödyllisiä linkkejä

Yrityssuomi-logokuva

Hankintavahtipalvelut
 

HILMA - hankintailmoitukset