Kestävä Kannonkoski

Kestävä Kannonkoski
Kannonkoski kohti kestävämpää elämäntapaa.

Kannonkosken kunnan tulevaisuuden visio on olla kestävän kehityksen mallikunta, joka toimii esikuvana muille kunnille ympäristöystävällisellä ja vastuullisella toiminnallaan. Kannonkoski haluaa turvata luonnon monimuotoisuuden ja säilyttää kauniin luontomaisemansa tuleville sukupolville.

Kannonkoski on pieni kunta, mutta silti merkittävä osa maamme kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kannonkoski sijaitsee kauniissa luontomaisemassa Keski-Suomen maakunnassa, ja puhtaat vesistöt ja metsät ovatkin tärkeitä niin asukkaille kuin täällä vierailevillekin.

Yhteistyö niin paikallisten asukkaiden, yritysten kuin muidenkin tahojen kanssa on keskeisessä roolissa kestävän Kannonkosken rakentamisessa. Yhdessä voimme tehdä positiivisia muutoksia ympäristölle ja edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Kannonkoski on sitoutunut luomaan kestävän tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto voivat hyvin.

Kannonkosken kunnan tavoitteena on edistää kestävää kehitystä kaikilla toimialoillaan, olipa kyse sitten energiatehokkuudesta, jätehuollosta, luonto- ja ympäristönsuojelusta tai kestävän liikkumisen edistämisestä. Kannonkoski pyrkii myös lisäämään asukkaiden tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja tarjoamaan heille mahdollisuuksia osallistua ympäristönsuojeluun. 

Alasivuilta löytyvän Kestävän elämän oppaasta voit löytää vinkkejä mm.

  • Vähäpäästöisiin ja päästöttömiin liikkumistapoihin
  • Kestäviin kulutusvalintoihin
  • Tehokkaaseen kierrätykseen
  • Energiansäästöön
  • Yhteisöllisyyden edistämiseen
  • vinkkejä arkinuukailuun ja
  • resurssiviisaisiin ruokavalintoihin