Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntalain 140 § 2 mom. mukaisesti. Kunnan viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Tekninen johtaja
Tekninen johtaja
Otsikko Tiedostot
2023/ § 3 Selänrannan yksityistien perusparannusavustus § 3
2023/ § 2 Vesihuoltolaitoksen nykytilaselvityksen laatiminen § 2
2023/ § 1 Paloaseman rakennuttajakonsultin ja valvojan valinta § 1
2022/ § 3 Paloaseman sähkösuunnittelijan valinta § 3
2022/ § 2 Paloaseman LVI-suunnitellijan valinta § 2
2022/ § 1 Paloaseman arkkitehtisuunnitelijan valinta § 1
Kunnanjohtaja
Kunnanjohtaja
Otsikko Tiedostot
Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset