Esiopetus

Kannonkosken koulun lapsia.

Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Päivittäinen toiminta-aika on klo 9 -13. Esiopetuksen tavoitteena on  yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisen oppimiskokemuksen avulla.

Esiopetus on samalla tavalla velvoittavaa kuin perusopetus ja se on osa Kannonkosken koulun toimintaa samassa rakennuksessa koulun ja päiväkodin kanssa.

Esiopetukseen haetaan ilmoittamalla oppilas koulusihteerille esiopetusta edeltävän lukuvuoden loppuun mennessä. Koulusihteerin yhteystiedot ovat:

044 459 6171

sari.piispanen [at] kannonkoski.fi (sari[dot]piispanen[at]kannonkoski[dot]fi)

 

Esiopettaja
Henna Saari
43300 KANNONKOSKI
044 459 6136