Lämpö-, vesi- ja viemäripalvelut

Kaukolämpö

Kannonkosken kunnalla on kaukolämpöverkostoa keskusta-alueella lähes 4 kilometriä. Lämpöä tuotetaan puuteollisuuden käyttöön, kunnan omiin kiinteistöihin, liikerakennuksiin sekä rivi- ja omakotitaloihin. Lämmöntuotannosta vastaa Helppo Lämpö Oy. Jakeluverkoston ylläpidosta vastaa kunta.

Vesi- ja viemäripalvelut

Kannonkosken kunnan vedenottamo sijaitsee Mannilan pohjavesialueella. Pohjavettä kunnan verkostoon pumpataan kahdesta siiviläkaivosta. Vedenottamolta toimitetaan vettä kiinteistöihin taajama-alueella, sekä kolmelle vesiosuuskunnalle, jotka huolehtivat isosta osasta haja-asutusalueiden vedenjakelua.

Viemäriverkosto kattaa keskusta-alueen ja joitain sen lähialueita. Jätevettä otetaan vastaan myös Kannonsaha – Vihtaperän vesiosuuskunnalta.

Jätevedenpuhdistamo

Jätevedet johdetaan Puurokorven jätevedenpuhdistamolle, joka sijaitsee Pudasjärven rannalla lähellä Kannonkosken keskustaa. Jätevedenpuhdistamo on tyypiltään biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos.

Yhteystiedot

Vesi- ja viemärilaitokseen ja lämmönjakeluun liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä päivystysnumeroon:

044 459 6012

tai päivisin laitosmiehiin:
044 459 6145 tai
044 459 6147 tai
044 459 6144
 

Jos haluat lisätietoa tai olet hankkimassa vesi-, viemäri- tai kaukolämpöliittymää, ota yhteyttä tekniseen toimistoon:

044 459 6128
Aki Minkkinen tai

044 459 6141 
Senja Jormakka

Kuva jätevedenpuhdistamosta

Toinen kuva jätevedenpuhdistamosta