PÄÄTÖS MELUILMOITUKSESTA / KANNONKOSKI ROCK´N FLY


Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Piipponen Matti, Rock ’n’fly, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.6.2021


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.6.2021.

PIISPALAN ALUEEN KAAVA-AINEISTOT NÄHTÄVILLÄ

Ilmoitamme kahden Kannonkosken kunnan kaavoitushankkeen luonnosaineistojen nähtäville asettamisesta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Nuorisokeskus Piispalan alueen asemakaava

JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUS

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 25.5.2021 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 27.5.2021 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta

KUNTAVAALIT 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9-20.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Yleinen kuulutus kuntavaaleista 2021

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.