EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024

Vaalipäivä
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski.

Äänioikeutettuja europarlamenttivaaleissa ovat 9.6.2006 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset sekä Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneet muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaiset sen mukaan kuin vaalilaissa säädetään.

Ennakkoäänestys

KUNNALLISTEN JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYMINEN


Sydän-Suomen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 23.4.2024 § 24 päivityksen koskien kunnallisten jätehuoltomääräysten § 8 ja 47. Muutokset näihin pykäliin astuvat voimaan 1.7.2024 alkaen.

Jätehuoltomääräykset ovat voimassa kaikissa Sydän-Suomen jätelautakunnan toimialueen kunnissa: Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

VESIENHOIDON KESKEISET KYSYMYKSET JA TYÖOHJELMA SEKÄ YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KUULTAVANA


Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja asetus vesienhoidon järjestämisestä
(1040/2006)

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja
merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset
ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Keski-Suomen kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, mutta osa

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2024

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2024 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2024 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.