KUULUTUS VUODEN 2024 JÄTETAKSOJEN HYVÄKSYMISESTÄ


Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 21.11.2023 §:ssä 41 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan, jätekeskustaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan (TSV) taksan. Nämä taksat koskevat Hankasalmea, Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Multiaa, Petäjävettä, Pihtipudasta, Saarijärveä, Uuraista, Viitasaarta ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:
- Perusmaksuihin 3 % korotus
- Sekajäteastioiden tyhjennysmaksujen korotus:

Ympltk 14.11.2023 § 84 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan päivitys

Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 14.11.2023 § 84                                                                 Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien                                                             sekä Saarijärven ja Viitasaaren kaupunkien yhteisen ympäristöterveysvalvonnan                                                   maksutaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2024 alkaen. 

Rakennusvalvonnan maksutaksa

Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 14.11.2023 § 90 Kannonkosken,                                       Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin                               yhteisen rakennusvalvonnan maksutaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2024 alkaen. 

SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUS 21.11.2023

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 21.11.2023

klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla. 

Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla

https://saarijarvi.fi/kaupunki-ja-hallinto/paattajat-ja-poytakirjat/ 

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan keskiviikkona 22.11.2023

Saarijärven kaupungin verkkosivuilla. 

Sydän-Suomen jätelautakunta

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2023

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2023 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.