KUULUTUS MELUILMOITUKSESTA TEHDYSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kannonkosken Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry,  Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
2.9.2021


Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.9.2021.


Asia 

JÄTELAUTAKUNNAN KOKOUS

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidetään tiistaina 7.9.2021 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Esityslista on luettavissa Saarijärven kaupungin verkkosivuilla https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan torstaina 9.9.2021 Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunta

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.