YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN ILMOITUSPÄÄTÖS


Ympäristölautakunta on tehnyt 26.11.2019 seuraavan ilmoituspäätöksen:

§ 75

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Anna Jäsbergin tekemän ympäristösuojelulain 115 a §:n mukaisen eläinsuojaa koskevan ilmoituksen, koskien eläinsuojatoiminnan muutosta Kannonkosken kunnan Pudasjärven kylässä, tilalla Vanha-Raatikkala 216-403-2-1082.

KUULUTUS POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMISESTA, KANNONKOSKI

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Kannonkosken alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2020 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.