KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA

 

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta/ Kauppinen Jorma, Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320,  Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä 
23.5.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä 
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 30.5.2023.

Hakija 
Kauppinen Jorma

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2023

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2023 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.