KUULUTUS MAA-AINESLAIN MUKAISESTA LUPAHAKEMUKSESTA


Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Kauppinen Pertti, Sarvikorpi 216-405-5-157, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
17.7.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.1.2022.

Hakija
Kauppinen Pertti

VUODEN 2022 ALUEVAALIT

Vaalipäivä
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 klo 9 – 20. Vaalipäivän äänestyspaikka on Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VOIMAANTULO KORTTELISSA 118


Ilmoitamme Kannonkosken kirkonkylän asemakaavan muutoksen korttelissa 118 voimaantulosta MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Kannonkosken kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 8.11.2021 §:ssä 59 korttelin 118 asemakaavan muutoksen MRL 52 §:n mukaisesti ja kaava tulee voimaan tällä kuulutuksella.

21.12.2021

Kannonkosken kunnanhallitus

 

KYMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMA


Kuulutus Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman hyväksymisestä vuosille 2022–2027 on pidettävä kunnan ilmoitustaululla 21.12.2021–27.1.2022 välisen ajan.
Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä sähköisenä asianosaisten ELY-keskusten verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue). Ruotsinkieliset asiakirjat löytyvät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kuulutussivulta.

Kuulutettavat asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien

TIETO JULKISESTA KUULUTUKSESTA, ELY-KESKUKSEN KUULUTUS VALTIONEUVOSTON VESIENHOITOSUUNNNITELMIA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ


Kuulutuksen sisältö:
Valtioneuvoston 16.12.2021 päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2021

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2021 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2021 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.