ILMOITUS YVA-KUULUTUKSESTA / TUKKIMÄEN TUULIVOIMAHANKE


Tukkimäen tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Karstula, Saarijärvi

Pohjan Voima Oy ja Metsähallitus ovat toimittaneet yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Tukkimäen tuulivoimahanketta ja sen sähkönsiirtoa. Hankealue sijoittuu Karstulan kuntaan ja sähkönsiirto myös Saarijärven kaupungin puolelle. Hankealue rajoittuu itäpuolella Kannonkosken kuntaan.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2023

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2023 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 100 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.