TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2021

Lautakunnan kokousten ajankohdat ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen päätetään vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja niistä kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla sekä Kannonkoskisessa.

Teknisen lautakunnan kokouksia pidetään hallinnon vuosikellon mukaisesti ja erityisestä syystä tarpeen mukaan. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 18.00 alkaen. Lautakunnan esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla 4 päivää ennen kokousta. Tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja pidetään nähtävänä kunnanvirastossa tai kunnanviraston kiinni ollessa kirjastossa esityslistassa esitettynä ajankohtana.


Teknisen lautakunnan kokous 1/2021   02.02.2021

Teknisen lautakunnan kokous 2/2021   23.03.2021

Teknisen lautakunnan kokous 3/2021   20.04.2021

Teknisen lautakunnan kokous 4/2021   18.05.2021

Teknisen lautakunnan kokous 5/2021   15.06.2021

Teknisen lautakunnan kokous 6/2021   17.08.2021

Teknisen lautakunnan kokous 7/2021   14.09.2021

Teknisen lautakunnan kokous 8/2021   12.10.2021

Teknisen lautakunnan kokous 9/2021   09.11.2021

Teknisen lautakunnan kokous 10/2021  07.12.2021