Päätöksenteko

Kannonkosken kunnan kokoushuone.

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.