Tiet ja torialue

Kesäinen tori.

Tiet

Kannonkosken kunnan vastuulla on rakentaa ja ylläpitää asemakaava-alueella olevaa katuverkostoa. Taajama-alueella olevista kaduista osa on sorapintaisia ja osalla on kestopäällyste. Katujen kunnossapitoon kuuluvat perusparannukset, sorastukset, päällystekorjaukset, lanaukset sekä talvisin auraukset. Kunta huolehtii myös vastuullaan olevista katuvalaistuksista.

Tiestöön liittyvissä korjaustarpeissa ota yhteyttä Aki Minkkiseen 044 459 6128 tai päivystysnumeroon 044 459 6012.

Yksityistiet

Kunta myöntää yksityisteille avustuksia, liittyen teiden kunnossapitoon ja perusparannukseen. Avustusten hakuaika on keväällä ja siitä ilmoitetaan paikallislehdessä.

Yksityisteiden ilmoittaminen

Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Lisätietoa Suomen tieyhdistyksen sivulla https://www.tieyhdistys.fi/uutiset/yksityisteille-uusi-laki/

Vuoden 2019 alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/kiinteistotietopalvelu/yksityistiet

Väylän yksityistietietojen ohjeistus on muuttunut kesäkuussa ja uusi ohje löytyy osoitteesta https://vayla.fi/yksityistiet.

Tori

Kannonkoskella on vilkas tori, joka on suosittu kauppapaikka erityisesti kesäisin. Tori sijaitsee Salen vieressä paloaseman edessä. Toripäivät ovat keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Toripaikoista voi tiedustella teknisestä toimistosta: 044 459 6141 Senja Jormakka