Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut vastaa kunta-tasolla viljelijätukien hakemiseen ja maksatukseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi maaseutupalvelut osallistuu maaseutuelinkeinojen kehittämis-, maataloustuotannon ohjaamis- ja tukien valvontatehtäviin sekä erilaisten vahinkoarvioiden tekemisiin.

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven lisäksi Kannonkosken ja Konneveden kunnat sekä Äänekosken kaupunki. Alueella on noin 650 aktiivimaatilaa. Tehtäviä hoitavat maaseutupäällikkö sekä kolme maaseutuasiamiestä. Yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Saarijärvi.

Maaseututoimi hoitaa kunnalle laissa säädetyt maaseutuviranomaistehtävät sekä huolehtii muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin siitä on erikseen säädetty. Keskeisimpiä tehtäviä ovat  maatalouden tukihallinto, hirvieläin- ja petoeläinvahinkojen käsittely, eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä hukkakauran torjuntaan liittyvät tehtävät.

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Eläintenpitäjän, jolla on hallussaan nautoja, sikoja, lampaita, vuohieläimiä, mehiläisiä tai kimalaisia on rekisteröidyttävä kyseisen eläinlajin eläintenpitäjäksi. Rekisteröityminen koskee myös turkis-, kameli- ja hirvieläinten sekä siipikarjan pitäjiä. Rekisteröitymisvelvollisuus on sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjillä.
Tarvittavat ilmoituslomakkeet löytyvät Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) sivuilta ja ne toimitetaan kuntien maaseutuhallinnon toimipisteisiin.

Eläinrekistereiden ylläpito

Eläinten poistot, ostot ja myynti-ilmoitukset on muistettava tehdä annettujen määräaikoijen puitteissa eläinrekistereihin.

Yhteystiedot

Maaseutupalvelut
Saarijärven kaupunki
Maaseutupalvelut

Käyntiosoite: Sivulantie 11
43100  SAARIJÄRVI

Postiosoite: PL 13
43101 SAARIJÄRVI
 

Maaseutupäällikkö
Markku Rimmi
044 459 8245
Saarijärvellä maanantai, keskiviikko,torstai,perjantai, Saarijärven kaupunki 2.kerros huone 216
Kannonkosken kunnantalolla tiistaisin