Kannonkoski-lisän maksamisen perusteet muuttuvat 1.6.2019 alkaen

Kannonkosken kunta myöntää tukea kannonkoskisen työttömän työllistämiseen.

Kuntalisä myönnetään, jos työllistettävä henkilö on joko vähintään 3 kuukautta työttömänä työnhakijana ollut alle 30-vuotias nuori tai yli 30-vuotias työmarkkinatuella oleva työtön työnhakija. Kuntalisää maksetaan työnhakijan työssäoloehdon täyttymiseen saakka enintään 8 kk ajan. Työsuhteen vähimmäiskesto tuen saamiselle on 1 kk. Kuntalisä voidaan myöntää työllistävälle yritykselle, yhdistykselle, säätiölle tai kunnan omalle liikelaitokselle. Työntekijän työajan tulee olla vähintään 85% alan säännöllisestä työajasta ja työsuhteen perustana on oltava  alan työehtosopimus tai työsopimuslaki.

Kuntalisää haetaan erillisellä hakukaavakkeella, jota saa tulostettua kunnan nettisivuilta Työ ja yrittäminen-osion alta. Hakukaavaketta on saatavilla myös kunnantoimistolla.

Lisätietoa kuntalisästä voi kysyä työelämävalmentaja Terttu Niskaselta p. 044 4388301