Valtionavustukset vesi- ja kalatalouden hankkeisiin haussa.

Keski-Suomen ELY-keskus ilmoittaa haettavaksi harkinnanvaraiset valtionavustukset vesien hoidon ja kunnostuksen, vesitalouden sekä kalatalouden hankkeisiin vuodelle 2020-2023.