Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva - haku avautunut!

Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea 16.3. – 30.6.2020, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa saadakseen työmarkkinatukea.

Työmarkkinatukea haetaan ilmoittautumalla ensin työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluissa. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta. Takautuvan 16.3. alkavan tuen maksun ehtona on, että yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi 15.4. mennessä!

Lisää tietoa yrittäjien työmarkkinatuesta ja sen hakemisesta: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-yrittaja