Lautakunnat, johto- ja toimikunnat

Lautakunnat organisoivat palveluiden tuottamisen kunnassa. Lautakuntien luottamushenkilöt valitsee valtuusto. Lautakuntien lisäksi kunnassa toimii myös johtokuntia, toimikuntia ja erilaisia työryhmiä. Lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa esittelijänä toimii yleensä kunkin toimialan johtava viranhaltija. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa Perusturvaliikelaitos Saarikka.

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on järjestää hallinnon ja talouden tarkastus, valmistella valtuustossa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Jäsenet

Jukka Kainulainen, pj
Juho Kokkinen, vpj
Lilja Gummerus
Piia VIllman

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta huolehtii kunnan toimesta tapahtuvasta rakentamisesta, kunnossapito- ja käyttötehtävistä sekä tie- ja liikenneasioista. Esittelijänä toimii kunnaninsinööri Teemu Marttinen.

Jäsenet

Arto Seppälä, pj.
Jari Pihlasaho, vpj.
Hans Gummerus
Sari Leppänen
Kirsi Saari
Mauno Autio
Eevi Nieminen

Sivistyslautakunta

Sivistystoimen vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus (päivähoito), esi- ja perusopetus, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kansalaisopisto, musiikkikoulutus, kirjasto- ja kulttuuri- sekä nuoriso- ja liikuntatoimet. Pääesittelijänä toimii rehtori-sivistysjohtaja Vesa Wilkko.

Jäsenet

Mirka Oinonen, pj.
Matti Tall, vpj.
Jukka Kotilainen (Kannonjärvi)
Minna Salonen
Tiina Lähteinen
Johanna Kauppinen
Sami Leppänen

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii kunnallisten ja valtiollisten vaalien toimittamisesta kunnassa.

Jäsenet

Maija Hintikka, pj.
Antti Niskanen, vpj.
Päivi Korkea-aho
Tiina Raitio
Juhani Sorri

Piispalan johtokunta

Piispalan johtokunnan tehtävänä on kehittää liikelaitoksen toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja valvoa sen suunnittelua, toteutusta ja seurantaa sekä huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Esittelijänä toimii Piispalan johtaja Ville Peltoniemi.

Jäsenet

Johannes Leppänen, pj.
Sanna Villman, vpj.
Reijo Vesterinen
Matti Piipponen
Anu Poikonen
Johanna Kauppinen
Kari Piispanen

Tulevaisuustyöryhmä

Tulevaisuustyöryhmä/tulevaisuustoimikunta (ent. Kannonkoski 2010 -työryhmä) on valtuustoaloitteen pohjalta perustettu työryhmä, jonka tehtävänä on mm. seurata, kehittää ja tehdä aloitteita erityisesti kunnan yritys- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä asioissa. Sihteerinä toimii elinkeinokoordinaattori.

Jäsenet 2019 - 2021

Minna Lappalainen
Kari Piispanen
Heikki Hänninen
Hans Gummerus
Johanna Hurtig
Tarja Alainen
Juha Leppänen
Juho Kokkinen
Reijo Vesterinen, kunnanhallituksen edustaja

Yhteistoimintaryhmä

Yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista. Esittelijänä ja kokoonkutsujana toimii kunnanjohtaja.

Jäsenet 2019 - 2021

Kirsi Saari, varalla Jari Pihlasaho, hallituksen nimeämä
Reijo Vesterinen, varalla Mauno Autio, hallituksen nimeämä
Vesa Wilkko, virkansa puolesta
Teemu Marttinen, virkansa puolesta
Jouni Hartikainen, JHL
Kalle Lehtinen, JUKO
Päivi Ruotsalainen, JYTY, työsuojeluvaltuutettu
Pia Vaajoki, työsuojeluvaltuutettu
Eija Saari, työsuojeluvaltuutettu

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvostoon kuuluu neljä edustajaa eläkeläis- ja vanhusjärjestöistä, yksi edustaja seurakunnasta ja viisi edustajaa kunnan eri hallintokunnista.

Jäsenet 2019 - 2021

Anu Poikonen
Jaana Hänninen
Mikko Urpilainen
Merja Villman, sihteeri/kokoonkutsuja
Teemu Marttinen

SoTe-kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kannonkosken jäsenet

Jukka Kainulainen
Anu Poikonen
Mauno Autio
Päivi Korkea-aho

SoTe-kuntayhtymän yhtymähallitus

Kannonkosken jäsen

Kirsi Saari

Seutuedustajisto

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan seutuedustajisto linjaa seutuyhteistyötä kokoustaen muutaman kerran vuodessa. Edustajiston luonne kuntayhteistyökysymyksissä on valmisteleva ja toimeenpaneva. Saarijärvellä ja Viitasaarella on neljä edustaa, Karstulalla ja Pihtiputaalla kolme ja Kannonkoskella, Kinnulalla, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä kullakin kaksi edustajaa.

Jäsenet 2019 - 2021

Sanna Villman, varalla Arto Seppälä
Jukka Kainulainen, varalla Mauno Autio

Vesa Wilkko, virkansa puolesta