Kota Rakennuslammella

Rakennuslampi

Maanmittauslaitoksen karttalinkki

Karttapaikka - Maanmittauslaitos

Yleistietoja

Maakuntauran Rakennuslammen taukopaikalle jatketaan Haarajärventietä kunnes tullaan luode- kaakko- suuntaiselle harjulle ja nähdään vettä molemmin puolin. Kohde lähilampineen on ylänkö- ja vedenjakajaseutua, valuma-alueidensa latvavesiä. Lampiseutu Rakennuslampi- Valkoisetlammet- Nimetönlampi on luontaisessa tilassa ja omaa luonnonsuojelullisia arvoja sekä edustaa Kannonkosken enimmäkseen idässä ja kaakossa säilyneitä erämaisia alueita. Alueen metsäkuviot vaihtelevat karuista jäkälätyypin männiköistä rinteiden ja rantojen parempiin sekametsiin ja puuttomiin rantasuokaistaleisiin. Alue on ehdoton tunnelmapaikka.

Kasvitietoja

Ison Valkeislammen harjutöyräällä on ”hilseilevä mänty”. Yksilö on aihki, voimakkaasti runkokierteinen ja elinkaarensa loppusuoralla, vain kuluvan vuoden neulaset ovat eläviä. Lähellä edellistä on esimerkki vaikeista kasvuoloista/ elinvoimasta. Tällaisia mutkapuita näkee jyrkillä rinteillä ja joenpartailla. Keskeisen harjun lakimänniköt ovat jäkälä- puolukkatyyppiä. Erityisesti Rakennuslammen suuntaan puusto on hieskoivua, raitaa, harmaaleppää ja kotipihlajaa. Eteläisen Valkeislammen rannat vaihtelevat rämeistä kivikoihin. Nimettömän suorannat ovat puuttomia.