Arjen tuki

Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen päivittäisen pärjäämisen tueksi.

Kannonkoskella tarjottavat palvelut

Ikäihmisten palveluohjaus
Palveluohjaaja, puh. 044 459 7031

Omaishoidon ja perhehoidon palveluohjaus
Palveluohjaaja Eija-Maria Leppänen puh. 044 459 6160

Vammaisten palveluohjaus
Palveluohjaaja Minna Vehviläinen, puh. 044 459 8214
Sos.työntekijä Kristiina Korpirinne, puh. 044 459 8323

Katso ikäihmisten palveluista lisää Saarikan www-sivuilta http://www.saarikka.fi/fi-FI/Palvelut/Ikaantyvien palvelut

Mielenterveyspalveluiden palveluohjaus
Palveluohjaaja Eija Salo puh. 044 459 7035

Varhaisen tuen palvelut
Palveluvastaava Seija Nieminen-Lahti, sij. Anna-Kaisa Manninen, puh. 044 711 4537

Päiväkeskus
Oksala, puh. 044 459 8440, osoite Leiritie 1, 43300 Kannonkoski

Muistihoitaja
puh. 044 459 8791

Hyvinvointineuvola

65-vuotiaiden terveystarkastukset ja matalan kynnyksen neuvonta ja ohjauspalvelut
Kannonkoskella hyvinvointipiste Kannonkoski kunnantalolla kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 9-13. Paikalla terveydenhoitaja Kirsi Rühlmann, puh. 044 459 8755.

Koti- asumispalvelut ja ikäihmisten varhaisen tuen palvelut
Palveluvastaava Satu Rautio-Hämäläinen, puh. 040 459 8709
Vastaava hoitaja Jaana Taipale, puh. 044 459 6167
Varapalveluvastaava, puh. 044 459 8709
Kotihoito päivystys, puh. 044 459 6161
Oksala, puh. 044 459 6162, osoite Leiritie 1, 43300 Kannonkoski

Vammaispalvelut
Palveluvastaava puh. 044 459 8468