Elinkeinotoiminta

neuvontaa neuvontapisteellä.

Elinkeinotoimi palvelee

  • Yrityksen perustaminen, kehittäminen ja laajentaminen ml. kansainvälistyminen
  • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja starttirahan hakeminen
  • Rahoitusneuvonta ja toimitilojen etsintä
  • Investointitukineuvonta
  • Henkilöstön rekrytointi ja koulutusasiat - mm. yhteistyössä alueella olevien oppilaitosten ja hankkeiden kanssa. Katso tarkempi kuvaus menillään olevista hankkeista alta.
  • Tuotekehitys ja IPR-asiat
  • Yritys-Suomen ja ELY:n yritysten kehittämispalveluiden (analyysi, konsultointi ja koulutus) käytön neuvonta

Tällä hetkellä seudulla meneillään olevat hankkeet, joissa Kannonkosken kunta on mukana on listattu alle. Hanketta klikkaamalla pääset tutustumaan tarkemmin hankkeen kotisivuihin, mikäli hankkeella on sellaiset olemassa. Kannattaa myös seurata hankkeita sosiaalisissa medioissa, sillä yhä useammalla hankkeella on nykyään myös aktiiviset Facebook-sivut, jota kautta jaetaan mm. tapahtumakutsuja eri hankkeiden järjestämiin koulutustapahtumiin.

Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys (HYVY) -hanke
Luomme aitoa konkreettisesti näkyvää yrittäjyyteen kannustavaa, yrittäjyyttä tukevaa ja yrittäjästä välittävää hyvinvointikulttuuria Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalle. Toimenpiteet koostuvat paikallisten verkostojen rakentamisesta, yrityksiin kohdistuvista tilaisuuksista ja sparrauksista sekä yritysryhmille räätälöidyistä valmennuspaketeista. Hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja toimenpiteet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019-31.3.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sekä kunnat. Yhteyshenkilö: Elina Mäkinen, elina.makinen(at)witas.fi, 040-7144505.

InnoVapriikki-hanke
Hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien tuotteiden sekä palveluiden kehittämistä yritysverkostoissa. Keskeisinä tavoitteina on seutukunnan yritysten oman innovatiivisen tuotekehitystoiminnan aktivointi ja kasvattaminen, uusien palveluiden, tuotteiden ja yritysten synnyttäminen sekä yritysten kilpailukyvyn kasvu kansallisesti sekä kansainvälisesti. InnoVapriikki toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n, SSYP Kehitys Oy:n sekä Kannonkosken ja Kyyjärven kuntien kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015-30.4.2020. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), kunnat sekä yritykset. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Witas Oy. Yhteyshenkilö: Lasse Lyijynen, lasse.lyijynen [at] witas.fi (lasse.lyijynen(at)witas.fi), 044-748 8124.

EKKO 1 – Invest in Staff (IVS) -hanke
Invest in Staff on Saarijärven-Viitasaaren seudun EKKO-hankekokonaisuuden ensimmäinen osakokonaisuus, jossa perehdytään yritysten henkilöstöön ja työympäristöön. Hanketta hallinnoi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/ Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE ja hankkeen toteutusaika on 1.4.2019 – 31.3.2021. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Keski-Suomen ELY-keskus, Saarijärvi-Viitasaari seudun kunnat ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE. Yhteyshenkilö: Lasse Krook, lasse.krook [at] poke.fi (lasse.krook(at)poke.fi, )040-4842 178

EKKO 2 – Move & Work – Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen – hanke
Tavoitteena on kehittää kasvuyritysten pidemmän aikavälin rekrytointitarpeisiin vastaava uusi systemaattinen yhteistoimintamalli, joka on suunniteltu ja jota toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Osaajia kasvuun ja kansainvälistymiseen -hankkeen hallinnoijana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja se toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:n sekä Kannonkosken kunnan kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2019-31.12.2021. Rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä kunnat. Yhteyshenkilö: Kari Jarvansalo, kari.jarvansalo [at] witas.fi (kari.jarvansalo(at)witas.fi), 044-351 5499

EKKO 3 – Invest in & Do Business – Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen
Yrityspalvelujärjestelmä uuden liiketoiminnan luomiseen -hankkeella halutaan saada aikaan alueen elinkeinorakenteen monipuolistumista, uusien innovatiivisten yritysten perustamista sekä edistää nykyisten yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisesti koordinoidun viestinnän ja markkinoinnin keinoilla. Hanketta hallinnoi Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020-31.12.2021. Hankkeessa ovat mukana Kannonkosken, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Viitasaaren ja Kivijärven kunnat. Yhteyshenkilö: Janne Taavitsainen, petri.mustamaki [at] karstulanseutu.fi (janne.taavitsainen(at)karstulanseutu.fi), 044-459 6585

Päämäärätietoisesti uutta liiketoimintaa pohjoiseen Keski-Suomeen (PÄMÄ) -hanke
Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa erilaisista maaseudun liiketoimintamalleista pohjoiseen Keski-Suomeen, aktivoida alueen yrittäjiä luomaan uutta liiketoimintaa, luoda uusia yrittäjien verkostoja sekä kokeilla ja rakentaa toimintamalli maatilojen liiketoimintatiluskierroksille. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti ja hanke toteutetaan yhteistyössä Kehittämisyhtiö Witas Oy:n kanssa. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja Pohjoisen Keski-Suomen kunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2019 – 31.12.2020. Yhteyshenkilö: Hanna Kaihlajärvi, hanna.kaihlajarvi(at)jamk.fi, 040-563 5431

 

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan reittiverkoston virittäminen
Esiselvityshankkeen päätavoitteina on seutukunnallisen reittiverkoston virittämisen kautta ottaa askel kohti yhtenäisempää aluetta, ja laatia yhteinen kehittämissuunnitelma luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun edistämiseksi. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2019−30.9.2020 ja toiminta-alue Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan kahdeksan kuntaa: Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari. Yhteistyöhankkeen päätoteuttajana toimii Kehittämisyhtiö Witas Oy ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja alueen kunnat. Yhteyshenkilö: Riikka Mansikkaviita, riikka.mansikkaviita(at)witas.fi, 044-537 2507

Yhteystiedot

Elinkeino- ja yrityspalvelut:
Anu Oksanen,
puh. 044 4596 126,
vaihde 014 4596 111,
anu.oksanen(at)kannonkoski.fi
Järvitie 1, Kannonkoski

Hyödyllisiä linkkejä

Yrityssuomi-logokuva

Hankintavahtipalvelut