Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoituspäätös / Jäsberg Anna, Vanha-Raatikkala 216-403-2-1082, Kannonkoski


Kuulutus

Ympäristönsuojelulain 115a §:n mukainen ilmoituspäätös / Jäsberg Anna, Vanha-Raatikkala 216-403-2-1082, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
14.12.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 14.12.2020.

Päätös
Ympäristölautakunta 8.12.2020 § 74

Antopäivä
14.12.2020

Hakija
Jäsberg Anna

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 1.1.2021 alkaen

Kuulutus

Ympäristölautakunta on vahvistanut kokouksessaan 8.12.2020 § 69 Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksan 1.1.2021 alkaen.

Tämä kuulutus, päätös sekä taksa pidetään nähtävillä 14.12.2020 – 20.1.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken, Karstulan, Kinnulan, Kivijärven, Kyyjärven, Pihtiputaan kuntien sekä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla.

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous

Sydän-Suomen jätelautakunnan kokous pidettiin tiistaina 8.12.2020 klo 9.00 Saarijärven kaupungintalolla.

Pöytäkirja on nähtävillä Saarijärven kaupungin verkkosivuilla 10.12.2020 alkaen

https://www.saarijarvi.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat

Sydän-Suomen jätelautakunta

TIEDOKSI ANTAMINEN JA TIEDOTTAMINEN SEKÄ MIELIPITEIDEN ESITTÄMINEN, EHDOTUKSET KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN, KOKEMÄENJOEN-SAARISTOMEREN-SELKÄMEREN SEKÄ OULUJOEN-IIJOEN VESIENHOITOALUEIDEN VESIENHOITOSUUNNITELMIKSI VUOSILLE 2022–2027

Tausta
Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2016–2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2015. Vesienhoitosuunnitelmat on alustavasti tarkistettu koskemaan seuraavaa vesienhoitokautta eli vuosia 2022–2027. Vesienhoitosuunnitelmiin sisältyy SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöselostus.

EHDOTUS KYMIJOEN VESISTÖALUEEN TULVARISKIEN HALLINTASUUNNITELMAKSI VUOSIKSI 2022-2027

Tausta

Kymijoen alaosa on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään Kymijoen vesistöalueen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TUKEMINEN VUONNA 2020

Kunnanhallitus on vahvistanut oppisopimustuen myöntämisperusteet vuodelle 2020 seuraavasti:

1. Oppisopimuskoulutuksen tukea maksetaan kannonkoskelaiselle yritykselle/yhteisölle, joka ottaa oppisopimussuhteeseen kannonkoskelaisen henkilön.

2. Tuen suuruus on 84 euroa/kuukausi/oppisopimus.

3. Tukea maksetaan enintään 12 kuukauden ajalta samalle työnantajalle kutakin oppisopimusta kohti.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2020 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.