VUODEN 2020 JÄTETAKSOJEN HYVÄKSYMINEN

Sydän-Suomen Jätelautakunta on kokouksessaan 3.12.2019 §:ssä 52 hyväksynyt kunnan ensisijaisen jätetaksan sekä kunnan toissijaisen vastuun piiriin kuuluvan taksat (TSV). Nämä taksat koskevat Kannonkoskea, Karstulaa, Kinnulaa, Kivijärveä, Petäjävettä, Saarijärveä, Uuraista ja Äänekoskea.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen verrattuna:

KUULUTUS POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUSTEN JA RAJAUSTEN TARKISTAMISESTA, KANNONKOSKI

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus on tarkistanut kaikkien Kannonkosken alueella olevien pohjavesialueiden luokitukset. Myös niiden rajauksia on tarkistettu, jos pohjavesialueista on kertynyt uutta, asiaan vaikuttavaa tietoa. Luokitusten ja rajausten perusteet on esitetty vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004) 2a luvun 10 a-d §:ssä sekä valtioneuvoston vesienhoidon järjestämisestä antaman asetuksen 2a luvun 8 a-e §:ssä.

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään vuonna 2019 pääsääntöisesti joka kuukauden toisena ja tarvittaessa myös neljäntenä maanantaina klo 18.00 alkaen kunnantalon kokoushuoneessa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Heinäkuussa ei pääsääntöisesti pidetä kokouksia.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla kokousta seuraavana maanantaina talon aukioloajan.