Yhdistysavustukset

Kannonkosken kunnan myöntämät yhdistysten ja seurojen avustukset

Yhdistysten ja seurojen toiminta-avustukset myönnetään jatkuvana hakuna seuraavin perustein:

  • Hakija on kannonkoskelainen yhdistys tai toimintaryhmä.
  • Avustusta haetaan toimintaan tai tapahtumaan, joka on avoin kaikille kuntalaisille, myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
  • Tapahtumasta tai toiminnasta on tiedotettu avoimesti Kannonkoskisessa tai lehti-ilmoituksella tai Kannonkosken kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa tai sosiaalisessa mediassa.
  • Avustus myönnetään toiminnasta tai tapahtumasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kustannukset todennetaan maksetuilla laskuilla avustusta hakiessa.
  • Avustuksen määrä on enintään 300 euroa yhdistystä tai toimintaryhmää kohti vuodessa ja se maksetaan kertamaksuna vuoden 2024 aikana seuran ilmoittamalle pankkitilille.

Avustushakemukset haetaan toimittamalla kulukuitit kunnantalolle sen aukioloaikana tai muuna aikana kunnan postilaatikkoon. 4H-yhdistyksen avustuksen ja muut kuin toimintaan liittyvät avustukset yhdistyksille myöntää kunnanhallitus. Toivomme kunnan myöntämän avustuksen tukevan seurojen aktiivista toimintaa ja kuntalaisten yhdessä tekemistä!