Ikivanha mänty

An old pine

Ikivanha mänty.

Kartalla (Map)

Yleistietoa

Hotakansaaren Vastaniemen kärjessä on rauhoitusalueella säilynyt yksi järeimmistä männyistä kunnassa. Niemelle pääsee ajamalla Hotakantieltä eriävän Vastaniementien loppuun. Alue kuuluu NATURA- rajaukseen. Niemeltä aukeavat väljät järvimaisemat, vastarannalla on komea rantakivikko samassa näkymässä Pyssysaaren kanssa. Itse mänty on pitkälti yli 150- vuotias, kilpikaarnainen, ympärys rinnankorkeudelta 225 cm ja ”kiharaoksainen”. Etelän männyt elävät noin 200-vuotiaiksi, pohjoisessa jopa yli 500-vuotiaiksi.

Kasvitietoja

Niemen kasvillisuus on luonnontilassa ja kivikosta huolimatta melko runsaslajinen. Puustossa ovat molemmat havumme ja koivumme, sekametsien arvopuumme haapa ja reunametsien harmaaleppä. Pensaiksi paikalla luetaan ”kotietuliitteiset” pihlaja ja kataja sekä rannan kiiltopaju. Muista puuvartisista mustikka ja vanamo väistyvät kosteampien painanteiden suopursun, juolukan ja vaiveron sekä kuivemman alustan puolukan ja variksenmarjan tieltä.

Harvakseltaan on rannan tuntumassa mm. ranta-alpia, rantakukkaa, kurjenjalkaa, jokapaikansaraa ja rohtovirmajuurta, jonka levinneisyyden pohjoisrajoilla olemme. Tavallisin yhdistelmä viiltosara vesirajassa ja kaislikko löytyy täältäkin.

"Suunnat on käsissä, sano Keukolan Pertti, kun lehmää poijitti, ja vasikan sorkasta kiinni sai." (Kannonkoskella sanottua)